In this article, after explaining the history of the customer lifetime value and buy till you die model, I will examine the BG/NBD and Gamma Gamma model and make a case study. While writing this article, I have benefited from many sources along with my own knowledge. You can check it in the references section.

1-INTRODUCTION

CUSTOMER LIFETIME VALUE

CLTV is a measurement of how valuable a customer is to your company, not just on a purchase-by-purchase basis but across the whole relationship. Probabilistic lifetime value estimation is made with time projection for a certain t time. …


Tamamen kişisel merak üzerine çıkan fakat aslında pek orijinal olmayan bir fikir üzerine böyle bir proje yapmak istedim. Hali hazırda skor tahmin sitelerini görmüşsünüzdür. Neredeyse tamamı belirli bir ücret karşılığı hizmet veren bu sitelerden ziyade kendim tahmin üretecek bir model geliştirmek istedim.

Yaptığım bu çalışmanın birçok eksik yanı var farkındayım. Aslında bu eksiklikleri isteyerek bıraktım. İlk versiyon olarak düşündüğüm bu projeyi hem Türkçe kaynak olarak kullanılabilmesi için hem de bir sonraki aşama için ön hazırlık olmasını istedim. Bir sonraki versiyonda eksikliklerin bir bölümü tamamlanacak ve “deploy” edilmeye tamamen hazır gelecek. Son versiyonda ise Flask kullanılarak deployment işlemi yapılacak. …


In this article, I explain how to implement dynamic pricing.

My implementation steps:
1- A/B tests
2- Item price determination
3- Price Simulation
4- Income Simulation
5- Best and 2nd Best Scenario

Revenue increased 8.82% in best-case scenario. Revenue increased 7.04% in the second best scenario.

Dataset Story

A game company gave gift coins to its users for item purchases in a game. Users buy various vehicles for their characters using these virtual coins.The game company did not specify a price for an item and allowed users to buy this item at the price they wanted.

The data set includes the fees…


1-INTRODUCTION

Recommender system: an information-filtering system supporting the user in a given decision making situation by narrowing the set of possible options and prioritizing its elements in a specific context. Prioritization can be based on the user’s explicitly or implicitly expressed preferences and also on the previous behavior of users with similar preferences.

HISTORY OF RECOMMENDER SYSTEMS

Recommender systems were first mentioned in a technical report as a “digital bookshelf” in 1990 by Jussi Karlgren at Columbia University and implemented at scale and worked through in technical reports and publications from 1994 onwards by Jussi Karlgren, then at SICS and research groups led by Pattie…


Bu makale inceleme yazımda Facebook’ta çalışan ve aynı zamanda 4 bilim insanın Facebook Marketplace’deki verilerle ürün ve satıcı listelemeleri üzerine yazısını elimden geldiğince Türkçe’ye çevirmeye ve incelemeye çalıştım.

Hepinizin bildiği gibi Türkiye’de de bir çok firma (Hepsiburada, Trendyol, N11 gibi) artık bağımsız satıcılara sahip. Bu tabi ki firmaların kendi stratejileridir. Fakat hep düşünmüşsünüzdür çok büyük firmalar var aynı ürünü satan onlarca belki yüzlerce kişi var. Benim ürünüm veya dükkanım altta kalacak hep büyükler firmalar kazanacak. Adil bir sistemin girişimcilerin önünü açacağını düşünüyorum. İşte bu sorun 4 bilim insanın aklında bir soru işareti oluşturmuş ve bu yazıyı yazma gereği duymuşlar.

Benim…


What is virtual environment?

The virtual environment is a way to create environments that isolate different projects with different needs from each other. This is one of the most important tools that most of the Python developers use.

What is dependecy management?

Dependency management is the keystone of a sustainable, secure project for Python. If your dependencies are well managed, you won’t find yourself on the wrong end of a long-term support timeline or have dependencies that are out of step with one another. It is a concept that is difficult to grasp in the beginning but indispensable afterwards.


Makine öğrenmesinin temelleri konusundaki ilk yazımı belki de en önemli algoritmalardan birisi olan Gradient Descent algoritması ile başlatıyorum.

Makine öğrenmesindeki en önemli parçalarından birisi kuşkusuz optimizasyondur. Peki optimizasyon (eniyileme) nedir? Kısaca bir problemi çözerken en iyi sonuca ulaşmak için kullanılan matematiksel işlemlere verilen isimdir.

Gradient Descent (Gradyan Azalması)

Gradyan azalması, bir maliyet fonksiyonunu en aza indiren parametrelerinin değerlerini bulmak için kullanılan bir optimizasyon algoritmasıdır.

Şimdi daha anlaşılır olması için şöyle düşünelim. Elinizi aşağıdaki gibi tuttuğunuzu ve elinizin iç kısmındaki herhangi bir noktayı düşünün. Amacımız bu noktadan en çukur noktaya yani ellerin birleşme noktasına gitmektir.

Evet şimdi bu örneği bir de grafik üzerinde görelim.


MAKALE İNCELEMESİ-1: ŞOV DÜNYASINDAKİ OYUNCULARIN KARİYER ZİRVESİNE ULAŞTIKLARINI TAHMİN EDEBİLİR MİYİZ?

İlk makale inceleme yazıma hoş geldiniz. Amacım veri bilimi veya veri bilimine yakın alanlarda yazılmış makaleleri Türkçe bir şekilde inceleyerek akademik alanda olan gelişmeleri takip etmek olacak. Ayrıca bir sonraki yazıda bu makaledeki ana fikri ele alarak benim elde ettiğim Türk aktör ve aktrislere ait verilerle ilgili bir makine öğrenmesi algoritması geliştireceğim.

Bugünkü analiz edeceğim makale Oliver E. Williams, Lucas Lacasa ve Vito Latora’nın beraber yazmış olduğu etki değeri (impact factor) 12,121 olan Nature Communications’ta yayınlanan “Quantifying and predicting success in show business” başlıklı makale olacak. …


Serinin ilk yazısında ana kütle, örneklem, gözlem birimi, frekans, değişken, değişken türleri ve merkezi eğilim ölçüleri gibi kavramları örneklerle görmüştük.

Daha önce okuma fırsatı olmayanlar aşağıdaki linkten okuyabilirler.

https://burakdogrul.medium.com/i%CC%87statistik-bilmeyenler-i%CC%87%C3%A7in-temel-i%CC%87statistik-terimleri-1-5271fa06446a

Serinin ikinci yazısında değişim aralığı, standart sapma, varyans, çarpıklık, basıklık, korelasyon, kovaryans ve güven aralığı kavramlarını inceleyeceğiz.

Dağılım Ölçüleri ( Measures of Dispersion )

Değişim Aralığı ( Range )


Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, modüler ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir.

Peki nesne yönelimli, yorumlamalı, modüler, etkileşimli ve yüksek seviyeli terimleri nedir diye sormadan hemen önce Python isminin nereden geldiğini ve bu programlama dilini tasarlayan kişiyi tanıyalım.

Guido Van Rossum

31 Ocak 1956 yılında Hollanda’da dünyaya gelmiş, Amsterdam Üniversitesinde Bilgisayar Bilimleri ve Matematik alanlarında yüksek lisansını tamamlamıştır.

1986–1991 yılları arasında Amoeba şirketinde dağıtılmış işletim sistemi üzerinde çalışmıştır. Herkesin rahatça kodlama yapabilmesi için bir programlama dili geliştirmeye karar verir. Bu kararı aslında Ameobe’de çalışırken almıştır ve 2 yıl üzerinde çalıştıktan sonra işinden ayrılarak 1991 yılında Python’ın 0.9.0 versiyonunu duyurmuştur. 12…

Burak Doğrul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store